Disclaimer

1.   Rechten van de foto’s

1.1. De foto’s op deze site zijn eigendom van Mark Strating, tenzij anders is vermeld. Zonder toestemming mogen deze niet gebruikt worden voor andere website’s of andere reclame doeleinden.    

1.2. De rechten van de foto’s behoren uitsluitend bij Mark Strating.

2.   Aansprakelijkheid

2.1. Nevasirags.nl probeert de inhoud van haar site zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het kan echter dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Nevasirags.nl kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie. Het is mogelijk dat via de internetsite van Nevasirags.nl toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Nevasirags.nl kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of -pagina’s.